• 1999

  Stichting van vzw Nobo en vanaf 1 september: vzw NOBO is een uniek feit in de regio, die zorgt voor een NetOverbruggende Buitenschoolse Ondersteuning voor ALLE Deinse Basisscholen (GO! en VO). Kort hierna volgt een nieuwe uitdaging: inrichten van de voor- en naschoolse opvang. 29 PWA-medewerkers krijgen hun eerste richtlijnen door mevrouw Ilse De Weirdt. Er is een eerste Bestuurs- en Algemene Vergadering.

  Voor het eerst is er een éénvormige opvangdienst die alle scholen verenigt. De heer Geert Basyn is Voorzitter.

   

 • 2000

  Administratie Nobo verhuist van de school O.L.-Vrouw naar Brieljant.

  Het ‘Deins Kinderkookboekje’ komt tot stand en kent een groot succes omwille van het nut: zorgen voor een gezonde voeding (uitgeprobeerd door de kinderen zelf) en een sensibilisering om hart- en vaatziekten te vermijden.

   

 • vanaf 2000

  Opleidingen voor onze medewerkers in de opvang. Onze medewerkers krijgen een professionele begeleiding en navorming om hun taak in optimale omstandigheden te kunnen uitvoeren.

 • 2003

  Een nieuwe voorzitter treedt aan: Luc Dhaenens.

  Hij brengt de samenwerking tussen de onderscheiden scholen in de kijker en stimuleert de pedagogische eenvormige aanpak van de Deinse schoolkinderen. Dit verbetert de praktische overgang tussen de scholen en brengt onder de directies schoolvrede en leidt naar gezamenlijke besprekingen voor gemeenschappelijke problemen, met respect voor de eigenheid van elke school.

   

 • 2004

  Een eerste teamvergadering voor alle 47 Nobo-medewerkers.

  Er wordt een coördinator met halftijdse opdracht aangesteld: mevrouw Ria Eggermont, die de dagelijkse werking van de vzw opvolgt.

  5 jaar vzw Nobo is een feit en wordt op kleine schaal gevierd.

   

 • 2005

  Een eerste Nieuwsbrief voor de ouders verschijnt.

 • 2006

  Er wordt op woensdagmiddag opvang voorzien tot 13 u.

  De Schepen mevrouw Nadine Verhellen wordt opgevolgd door mevrouw Conny De Spiegelaere, later door de heer Warnix Schelstraete en naderhand door de schepen mevrouw Trees Van Hove.

   

  De eerste fiscale attesten worden uitgeschreven!

   

 • 2008

  Een tweede project wordt geboren: Het ‘Deins Spellenboekje’.

  Ontstaan uit de hulpkreet van ouders, grootouders, directies en  leerkrachten om de kinderen wat af te houden van individuele PC en andere games en hen alternatieven te laten ontdekken om weer in groep spelletjes te spelen, vinden onze kinderen meer dan 200 spelen uit!

   

 • 2009

  Het is een feit: Nobo bestaat 10 jaar en dit moet gevierd worden!.

  Er zijn 53 PWA-medewerkers die dagdagelijks gemiddeld 950 kinderen begeleiden in 16 scholen. Er wordt feest gevierd en de leerlingen die opvang genieten, ontvangen een zakje om hun turn- of zwemgerief in op te bergen.

 • 2012 - heden

  De Stad neemt de opvangactiviteiten van vzw Nobo over.

  Het secretariaat van vzw Nobo verhuist naar BS De Kleurenplaneet, Peter Benoitlaan 10, 9800 Deinze.

   

  Vanaf 2013 wordt gebrainstormd om een 3de project, waarvoor een actuele nood bestaat om onze Deinse kinderen kwalitatief op te voeden, te realiseren. Er wordt gekozen voor een in kindertaal omzetten van begrippen als CULTUUR – ERFGOED – TOERISME, die zal leiden tot het uitgeven van een ‘Deins Uitstappenboekje’!

  Onze leerlingen worden in de klas begeleid door een enthousiast lid van POLS (°) om erfgoed in de praktijk te toetsen.

  Hiermee wordt een regionale en nationale trend gevolgd om deze begrippen ook bij de volwassenen in de kijker te stellen (er zijn o.a. ook Erfgoeddagen).

   

  De full colour uitgave (op 3.500 exemplaren) komt tot stand in juni 2015 en wordt gratis bedeeld aan alle gezinnen van de Deinse Basisscholen.

   

  (°) POLS = Platform Omgeving Leie – Schelde.